Cenník

Cena je individuálna podľa dohody. Závisí od počtu osôb a počtu nocí.